Holy Crab xin phép gửi đến bạn các thông tin về sản phẩm cua:

 1. Cua thịt Y4: ~ 4-5 con/kg
+ Trọng lượng cua từ 180g-240g/con

2. Cua thịt Y3: ~ 3 con/kg
+ Trọng lượng cua từ 270g-395g/con

3. Cua thịt Y5: ~ 2 con/kg
+ Trọng lượng cua từ 400g-595g/con

4. Cua thịt Y7: ~ 600g+/con
+ Trọng lượng cua từ 600g/con trở lên

5. Cua gạch lớn
+ Trọng lượng từ 350g/con trở lên, khoảng 2-3con/kg

6. Cua gạch nhỏ
+ Trọng lượng dưới 200-250g/con, khoảng 4-5con/kg